Regulamin

Główna Regulamin

ODBIÓR I ZAMÓWIENIA

Nasza firma świadczy usługi w zakresie wstępnego informowania organów celnych Republiki Białorusi, oferuje również szereg usług zapewniających gwarancję płatności ceł i podatków w ramach procedury tranzytu celnego, zarówno na terytorium Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, jak i na terytorium Unii Europejskiej (procedura T1 / T2) oraz szereg powiązanych usług dla przewoźników w celu tworzenia dokumentów przewozowych.

Można wypełnić wniosek o świadczenie usługi na kilka sposobów: e-mailem lub złożyć wniosek na stronie internetowej firmy http://mantis24.com/pl/zamowienie-on-line po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami firmy, przy użyciu wszelkich dostępnych środków wskazanych w zakładce kontakt na naszej stronie internetowej http://mantis24.com/pl/kontakty 

Jednocześnie klient dostarcza niezbędne informacje i dokumenty w postaci elektronicznych kopii dobrej jakości, które wpływają na prawidłową realizację zamówienia, a w szczególności:

  • kopia okładki karnetu TIR i wypełnionego arkusza do odrywania, jeżeli jest transportowana zgodnie z procedurą TIR;
  • kopie dokumentów potwierdzających pełną wartość celną transportowanych towarów (faktura, faktura proforma itp.);
  • kopia specyfikacji międzynarodowego listu przewozowego (CMR);
  • kopia paszportu kierowcy;
  • kopia dokumentów rejestracyjnych pojazdu;
  • kopia świadectwa dopuszczenia do procedur celnych naczepy.

     Lista kopii dostarczonych dokumentów może być korygowana przez pracownika firmy indywidualnie dla każdego oddzielnego zamówienia.

    Nasza firma, jako kontrahent, nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, poprawność i kompletność danych dostarczonych przez klienta. Również fakt przyjęcia zamówienia nie nakłada zobowiązań, jeżeli z przyczyn od nas niezależnych realizacja usługi jest niemożliwa lub nadmiernie trudna.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

    Oferujemy naszym klientom następujące opcje płatności za nasze usługi:

  • płatność gotówkowa - bezpośrednio w biurze firmy, w momencie świadczenia usług;
  • płatność bezgotówkowa - przelewem bankowym na podstawie umowy o świadczeniu usług;
  • płatność kartą kredytową typu MasterCard lub VISA - w biurze firmy za pośrednictwem terminala płatniczego;
  • płatność kartą kredytową typu MasterCard lub VISA - za pośrednictwem strony internetowej firmy, za pomocą narzędzia płatniczego Dotpay.pl w następujący sposób: po wykonaniu usługi pracownik firmy wysyła wygenerowany link do płatności do osoby zainteresowanej, jako informację zwrotną środkiem komunikacji określonym we wniosku. Ta metoda płatności przewiduje prowizję w wysokości 1,6% od całkowitej kwoty transakcji, ale nie mniej niż 30 groszy polskich za każdą płatność.

PLIKI (COOKIE)

Zaakceptowanie plików cookie jest warunkiem korzystania z naszej witryny. Jeśli jednak użytkownik zablokuje korzystanie z plików cookie, nasza witryna i nasza usługa będą działać z ograniczeniem niektórych funkcji.

GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane użytkownika, wyłącznie w celu realizacji naszych usług, w zakresie administracji technicznej, do własnych celów marketingowych oraz zapobiegania przestępczości i oszustwom. Nie przechowujemy danych o płatnościach naszych klientów, wszystkie płatności są przetwarzane na serwerach dotpay. Dane osobowe użytkowników przekazywane są stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to dozwolone prawem, w ramach realizacji umowy lub realizacji wzajemnych rozliczeń, w celach marketingowych lub w przypadku wcześniejszej zgody samego użytkownika.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych to kwestia zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Żeby użytkownicy czuli się bezpiecznie podczas odwiedzania naszej witryny, ściśle przestrzegamy przepisów prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są chronione loginem i hasłem, które są przechowywane w bazie danych w postaci zaszyfrowanej. Nasza strona korzysta z bezpiecznego połączenia (https).

Podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) jest Mantis Sp.z o.o. Odpowiednie informacje można uzyskać od osoby uprawnionej poprzez poniższe formy kontaktu:

adres: Mantis Sp. z o.o., ul.Sitnicka 135, 21-500 Biala Podlaska, Polska

faks: +48 (83) 3422427

e-mail: mantispoland@gmail.com

Użytkownik może w każdej chwili uzyskać bezpłatne informacje o swoich danych, które są przechowywane u nas, a także wykorzystać swoje prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania swoich danych. Aby to zrobić, użyj danych kontaktowych wymienionych powyżej.

Jeśli nie zgadzasz się z przetwarzaniem lub użyciem twoich danych prze Mantis Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych, w całości lub w odniesieniu do poszczególnych punktów możesz wysłać swój sprzeciw za pomocą e-maila, faksu lub listu, korzystając z podanych danych kontaktowych .

Administracja strony mantis24.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.