PORĘCZENIE

Główna PORĘCZENIE

"Mantis" Sp. z o.o. oferuje kompleks usług dotyczących udzielania gwarancji zapłaty cła i podatków wymaganych w trakcie procedury celnej i tranzytu.Poręczenie z wykorzystaniem certyfikatu jako gwarancji zapłaty cła i podatków.

Proponujemy dany sposób udzielenia gwarancji dla transportu Państwa towarów do służby celnej, których przeznaczeniem są kraje: Republika Białoruś, Federacja Rosyjska, Republika Kazachstan, Republika Kirgiska.

Kosz usługi zależy od:

  • kwoty gwarancji zapłaty cła, podatków (cło+VAT);
  • odległości transportu.

Kompleksowa usługa CERTYFIKAT GWARANCJI + EWI.

Upraszczamy formalności. Sporządzanie EWI i certyfikatu gwarancji w jednej cenie - jest to łatwe, wygodne, szybkie i skuteczne. Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków świadczenia danej usługi, należy wstępnie skontaktować się z działem logistyki filii Mantis za pomocą następujących danych kontaktowych. 

Sporządź deklarację tranzytową oraz gwarancję według długoterminowej umowy (1 rok) i otrzymuj następujące korzyści:

  • koszty usług według umowy długoterminowej są 15% niższe niż w przypadku umowy jednorazowej;
  • możliwość otrzymania na czas numeru EWI + Certyfikatu gwarancji bez oczekiwania na odprawę na granicy;
  • brak potrzeby zapłaty przez kierowcę za świadczoną usługę na miejscu, możliwość dokonywania płatności z góry lub odroczenie zapłaty;

W celu zawarcia długoterminowej umowy należy zgłosić się do oddziału logistyki filii Mantis.

ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE