ELEKTRONICZNE WSTĘPNE INFORMOWANIE (EWI)

Główna ELEKTRONICZNE WSTĘPNE INFORMOWANIE (EWI)

Nasza firma oferuje usługi elektronicznego wstępnego informowania organów celnych Republiki Białoruś dla WSZYSTKICH zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

Możliwość składania do organów celnych elektronicznych wstępnych informacji o towarach i pojazdach transportowanych przez granicę celną (EWI), o których mowa w artykule 42 Kodeksu Celnego Unii Celnej.

Procedura składania wstępnych informacji do organów celnych Republiki Białorusi jest określona w Uchwale Państwowego Komitetu Celnego Republiki Białoruś od 04.09.2007r. nr. 95 „O kolejności wstępnego składania do organów celnych Republiki Białorusi informacji o towarach, w tym pojazdów transportowanych przez granicę celną Republiki Białoruś.

Zalety wykorzystania przez przewoźnika usługi elektronicznego wstępnego informowania:

 • zmniejszenie wpływu czynników subiektywnych w trakcie podejmowaniu przez funkcjonariusza służby celnej decyzji o wydaniu zezwolenia na tranzyt celny w punkcie wejścia;
 • priorytetetowa odprawa celna przez funkcjonariusza służby celnej;
 • zastosowanie EWI i otrzymanie unikalnego numeru przewozu oznacza, że dostarczone informacje są wystarczające do uzyskania zezwolenia na tranzyt celny;
 • wygodna procedura rozliczeń gotówką i w formie bezgotówkowej;
 • skrócenie czasu odprawy celnej i kontroli w punkcie kontrolnym;
 • usługi EWI kosztują 10% mniej niż usługi sporządzenia kopii elektronicznych dokumentów celnych na granicy.

Dla świadczenia usługi EWI organów celnych Republiki Białoruś koniecznie trzeba:

Skontaktować się z nami nie później niż 3 godziny przed planowanym czasem przyjazdu pojazdu do punktu odprawy celnej i wysłać za pośrednictwem środków łączności lub pocztą elektroniczną następujące dokumenty:

 • dokumenty handlowe i transportowe (przewozu),
 • dokumenty pojazdu,
 • dokument tożsamości przedstawiciela przewoźnika (kierowcy).

Nasz specjalista na podstawie tych dokumentów sporządza wstępną wiadomość elektroniczną (EWI) i przekazuje ją do organów celnych, otrzymuje potwierdzenie rejestracji w systemie organów celnych - unikalny numer identyfikacyjny przewozu (UNIP).

Wstępna wiadomość elektroniczna (EWI) powinna być skierowana do automatycznego systemu przetwarzania wstępnych informacji organów celnych na co najmniej 2 godziny przed przybyciem pojazdu do punktu kontrolnego na granicy.

Wynagrodzenie za operacje celne dotyczące sporządzania EWI

W przypadku sporządzania EWI po przyjeździe do naszej filii (Woskrzenice Duże 21, parking przy stacji benzynowej „Lotos”):

 • w przypadku transportu według Carnetu TIR - 8 EURO za pierwszy towar i 2 EURO** na drugi i każdy kolejny towar;
 • w przypadku transportu według deklaracji tranzytowej (CMR) - 8 euro za arkusz podstawowy (pierwszy) oraz 2 EURO ** za każdy towar z arkuszu dodatkowego.
 • systematyzowanie partii towarów według ogólnego klasyfikatora kodów celnych (kod TN WED) - 1 euro za każdy dodatkowy kod towaru.
 • wypełnianie formularza Poświadczenia importu pojazdu - 2 EURO

**do każdego pakietu dokumentów stosujemy indywidualne podejście, ponieważ zapłata rośnie wprost proporcjonalnie do ilości wykonanej pracy, a złożoność wykonanych operacji zależy od: liczby pozycji w fakturach, liczby arkuszy przewozowych (CMR), opisu pozycji towarowych oraz odpowiedniego tłumaczenia opisu itd.

ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE